Home

Mededelingen

Coronavirus

De uitbraak met het coronavirus in de regio Wuhan in China breidt zich uit. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. Samen met de Wereldgezondheidsorganisatie WHO onderzoeken de Chinese autoriteiten het coronavirus. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. 

Het coronavirus kan longontsteking geven. Klachten hierbij zijn: keelpijn, koorts met verkoudheid, hoesten of moeilijk ademhalen. Ook kunt u informatie vinden op www.thuisarts.nl.

Voor vragen over corona kunt u ook terecht bij het landelijk nummer 0800-1351 bereikbaar van 08.00uur tot 22.00uur.Op de website www.rivm.nl kunt u ook actuele informatie vinden over het corona virus. 

Virussen kunt u voorkomen door regelmatig uw handen te wassen, te niezen en hoesten in uw elleboog en papieren zakdoekjes te gebruiken.

Bel uw huisarts als alle volgende 2 dingen voor u kloppen:

  • U heeft koorts (38 graden Celsius of hoger)
  • U moet veel hoesten of u heeft moeite met ademhalen

Ga NIET naar uw huisarts of huisartsenpost toe. Dan zou u andere mensen kunnen besmetten. BEL ALTIJD EERST OM VERDERE INSTRUCTIE TE ONTVANGEN. 

Coronavirus (english)
The coronavirus outbreak in the Wuhan region of China is spreading.
The virus can cause the disease COVID-19. Together with the World Health Organization WHO,
the Chinese authorities are investigating the corona virus. Measures are being taken worldwide
to prevent further spread of the virus. The coronavirus can cause pneumonia. Complaints include: sore throat, fever with a cold,
coughing or difficulty breathing. You can also find information at www.thuisarts.nl. For questions about corona, you can also contact the national number 0800-1351, which can be reached
from 08:00 to 22:00. On the website www.rivm.nl you can also find current information about the
corona virus. Viruses can be prevented by regularly washing your hands, sneezing and coughing in your elbow and
using tissue paper. Call your doctor if all of the following 2 things are right for you: You have a fever (38 degrees Celsius or higher) You have to cough a lot or have trouble breathing DO NOT go to your GP or GP post. Then you could infect other people. ALWAYS CALL FIRST TO RECEIVE
FURTHER INSTRUCTIONS.